x Bike x

Off to the east. šŸššŸ““

Maraming taon na ang nakalipas pero yung pose ko iisa pa din. Hahahaha. #throwbackthursday

Dinner at Nathaniel’s last monday. (at Nathaniel’s San Juan)

Spent my long weekend with these peeps. #sleepover #tua #nathaniels #clinic #bestfriend #family (at Just Around Manila)

(Source: palestass, via onlylolgifs)

Do it.

tintinzoneee:

chasemoso:

wishtoconfess:

I will write about the following, leave one in my ask box.

Dear person I hate,

Dear person I like,

Dear ex boyfriend,

Dear ex girlfriend,

Dear ex bestfriend,

Dear bestfriend,

Dear *anyone*,

Dear Santa,

Dear mom,

Dear dad,

Dear future me,

Dear past me,

Dear person Iā€™m jealous of,

Dear person I had a crush on,

Dear girlfriend,

Dear boyfriend,

PLEASE

baka naman meron

asa pa ko

(via walapanglovelife)

Visited TUA friends yesterday. (at Trinity University of Asia)

Chubby little kiddo right there. Hahaha. @maryeyeee uso pala maikling shorts sayo dati. Hahahaha šŸ˜‚šŸ˜‚šŸ˜‚šŸ˜‚ #throwback